Photography

 

Manjusha Nusantara 3rd Anniversary

 

Lasem Manjusha Nusantara

 

Putri Indonesia 2014

 

Manjusha Nusantara 2nd Anniversary

 

Citra Kemilau Nusantara